Unitatea de curs Geografie fizică generală este un curs fundamental. Acest curs descrie conceptele fundamentale ale geografiei fizice, precum: univers, glob, plan, hartă, atmosferă, litosferă, hidrosferă, bisosferă, înveliș geografic.

Unitate de curs Geografie fizică generală se bazează pe competențele obținute prin studierea disciplinelor liceale studiate anterior: geografie, istorie, biologie, etc.). Competențele obținute în cadrul cursului vor servi ca suport la studierea cursurilor: Geologia generală, Topografie şi cartografie, Pedologie, Meteorologie şi climatologie, Geomorfologie, Hidrologie, Biogeografie, Landşaftologie etc.