Unitatea de curs „Contabilitatea instituţiilor financiare” atrage o atenţie sporită asupra specificului organizării contabilităţii în instituţiile financiare şi este destinată studenţilor de la ciclul II, studii superioare de master cu frecvenţă la zi.

Contabilitatea instituţiilor financiare reflectă fidel operaţiunile din activitatea bancară, furnizând informaţiile necesare sistemului managerial bancar. Scopul unităţii de curs „Contabilitatea instituţiilor financiare este de a răspunde la întrebările de bază ale evoluţiei sectorului bancar în Republica Moldova, modul de perfectare a situaţiilor financiare conform SIRF. Acest curs oferă masteranzilor posibilitatea de a se specializa pe latura tehnicii şi înregistrării operaţiunilor bancare cu ajutorul metodei contabilităţii bancare.