Titularul cursului – SUSLENCO Alina, dr.hab., conferențiar universitar, Catedra de științe economice.

Localizarea și informații de contact: biroul  530;

Contact: tel. 060911146.

Adresa e-mail: alina.suslenco@mail.ru.

Ora de consultații: joi, ora 13.00.