Unitatea de curs „Auditul financiar bancar” reprezintă o parte integrală a complexului de discipline de specialitate, prevăzute de planul de studii pentru pregătirea specialiştilor în activitatea bancară. Scopul cursului este de a crea şi dezvolta capacităţile masterandului pentru a realiza şi participa la o misiune de audit financiar bancar. Această unitate de curs este destinată studenţilor de la ciclul II, studii superioare de master cu frecvenţă la zi.

Banca este un subiect economic special, cu o structură şi caracteristici destul de complicate. Acesta este motivul pentru care auditul bancar este o procedură consumatoare de timp, care constă dintr-un număr mare de etape şi necesită auditorilor experienţă îndelungată şi abilităţi profunde. Acest tip de audit ar trebui să ia în considerare toate nuanţele activităţii financiare şi economice ale instituţiei creditare. În primul rând, auditorii trebuie să verifice conformitatea activităţii băncii, cu cerinţele stabilite de către Banca Naţională a Moldovei.