Unitatea de cursul „Bazele activităţii investiţionale” se axează pe necesitatea studierii metodelor şi tehnicilor decizionale cu referire la alocarea resurselor investiţionale, a climatului investiţional şi a politicii investiţionale la nivel micro -  şi macroeconomic şi nu în ultimul rînd evaluarea eficienţei economice a investiţiilor. Economia Republicii Moldova, la etapa actuală de dezvoltare, necesită volume semnificative de investiţii gestionare eficient. Imaginea investiţională a ţării se formează în consecinţa influenţei unor procese şi fenomene reale ce se desfăşoară în domeniul investiţional al statului. Scopul cursului „Bazele activităţii investiţionale” constă în asimilarea de către studenţi a celor mai importante noţiuni, metode, tehnici specifice procesului investiţional şi mecanismele prin care se fundamentează activitatea investiţională a întreprinderii, fapt ce le va oferi competenţele necesare integrării într-o echipă de proiecte, implementarea, analiza şi evaluarea a unor proiecte de investiţii.