Modulul „Piaţa hârtiilor de valoare” şi „Bazele activităţii bancare” este format din 2 unităţi de curs importante pentru un bun manager. Unitatea de curs „Piaţa hârtiilor de valoare” are ca obiectiv de a-i familiariza pe studenţi cu aspectele legate de cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor fundamentale cu care se operează în domeniul pieţelor de valori mobiliare. În cadrul acestei unităţi de curs se cercetează tipologia valorilor mobiliare, fiind definite şi caracterizate principalele titluri financiare ale pieţei de capital, se identifică rolul şi necesitatea organelor de administrare a activităţii pe piaţa hârtiilor de valoare etc.

Compartimentul „Bazele activităţii bancare” îşi propune abordarea şi aprofundarea unor aspecte legate de rolul băncilor în economie, locul acestora în intermedierea financiară şi restructurarea bancară. Prin instituţiile sale, sistemul bancar asigură acumularea şi redistribuirea resurselor financiare, devenind astfel un intermediar financiar. Studierea unităţii de curs „Bazele activităţii bancare” presupune cunoaşterea termenilor cheie de la unităţile de curs „Principiile economiei de piaţă” şi „Monedă şi credit”.