Curriculum-ul la nitatea de curs „Contabilitate de gestiune” reflectă importanţa contabilităţii de gestiune pentru întregul sistem de conducere. Fără datele acestei contabilităţi este imposibil ca managerul să ia decizii corecte în ceea ce priveşte aprovizionarea cu materialele necesare, micşorarea costurilor de producţie, reducerea cantităţii deşeurilor şi rebuturilor.

Studiul contabilităţii de gestiune este orientat îndeosebi spre firmele cu activitate de producţie, dar e necesar de a studia şi a stabili costurile şi altor companii, spre exemplu a celor care prestează servicii.

Contabilitatea de gestiune furnizează toată informaţia contabilă care este cuantificată, prelucrată şi transmisă pentru utilizarea internă de către management pentru realizarea funcţiilor de planificare, evaluare şi control în cadrul întreprinderii şi pentru asigurarea utilizării şi contabilizării corespunzătoare a resurselor acesteia. Informaţiile financiare şi cele din contabilitatea de gestiune îi ajută atât pe manageri cât şi pe contabili să delimiteze cheltuielile pe produse şi servicii şi să calculeze costurile unitare, să planifice şi să controleze activitatea de exploatare.