Scopul unităţii de curs constă în studierea sistemului de protecţie a culturilor agricole de dăunători, agenţi fitopatogeni ai bolilor şi de buruieni în condiţii de aplicare a unor tehnologii intensive de cultivare. Importanţă deosebită a obiectului este elaborarea şi aplicarea în practica agricolă a sistemelor integrate de protecţie a plantelor pe baza pragului economic de dăunare cu protejarea mediului ambiant, perfecţionarea metodelor de apreciere a pesticidelor cu un consum redus de produse fitosanitare în dependenţă de condiţiile pedoclimatice create.