Evaluarea comparativă a agroecosistemelor depinde de scopul urmărit. În agroecosistemele orientate spre piaţă scopul principal este realizarea producţiei marfă în vederea obţinerii profitului. În agroecosistemele integrate cu vităritul, profitul poate fi obţinut prin integrarea ambelor ramuri şi el este determinat de cantitatea de proteine crescută, echilibrarea raţiei animalelor. Nu în ultimul rând este importantă influenţa agroecosistemelor asupra fertilităţii solului. Evaluarea agroecosistemelor necesită efectuată după un set de indicatori economici, ecologici şi sociali. Studenţii vor însuşi cum poate fi evaluată durabilitatea exploataţiilor agricole.