„Marketing bancar și în asigurări” reprezintă o unitate de curs de aprofundare pentru specialiștii din sectorul bancar și asigurări, ce familiarizează masteranzii cu principiile activității de marketing a companiilor financiare. Studenții trebuie să dețină competențe dezvoltate în urma studierii cursurilor „Bazele marketingului” și „Bazele activității bancare”. Obiectivul unității de curs este însuşirea logicii planificării și  organizării activității de marketing în cadrul companiilor financiare.