Cursul Geografia fizică a Continentelor și Oceanelor este destinat studenților de la specialitatea Geografie și Biologie.  La încheierea lui studenții vor fi în stare: să descrie particularitățile naturii continentelor și oceanelor, să localizeze pe hartă obiecte geografice, să analizeze cauzele variației spațio-temporale a componentelor naturii, să elaboreze și aplice algoritmi de caracterizare a țărilor și regiunilor fizico-geografice și a componentelor naturii, să aprecieze rolul factorilor genetici în formarea componentelor fizico-geografice ale mediului, să formuleze principii de regionare fizico-geografică, să evidențieze particularitățile naturii țărilor și regiunilor fizico-geografice.