Sistemele informaționale au devenit o componentă cu impact major asupra dezvoltării entităţilor economice şi a întreprinzătorilor individuali. Utilizarea Sistemelor Informaţionale în prelucrarea datelor de intrare şi ieşire permite obţinerea informaţiilor bine structurate în funcţie de cerinţele utilizatorilor. Un sistem informațional în contabilitate este un sistem special utilizat pentru administrarea diverselor compartimente ale evidenţei contabile la diferite tipuri de entități economice. Sistemele informaționale pot fi folosite pentru a dirija cu toate fluxurile de date întâlnite în compartimentele evidenţei contabile, cum ar fi: contabilitatea operaţiilor cu numerarul, contabilitatea imobilizărilor necorporale şi a imobilizărilor corporale, contabilitatea materialelor şi obiectelor de mică valoare şi de scurtă durată (OMVSD), contabilitatea mărfurilor şi serviciilor etc. Scopul disciplinei Sisteme Informaţionale în Contabilitate constă în a familiariza studenţii cu tehnologiile simple, accesibile şi moderne de prelucrare şi analiză a datelor contabile pentru a le forma deprinderi practice. Un astfel de Sistem informaţional este reprezentat de Sistemul 1C: Contabilitate, un program universal pentru automatizarea evidenţei contabile. Acesta este adaptat legislaţiei Republicii Moldova și oferă posibilitatea de a procesa uşor şi rapid informația economică.   Cursul Sisteme Informaționale în Contabilitate este destinat viitorilor specialiști-economiști, viitorilor contabili care vor putea realiza o evidență amplă de automatizare a contabilităţii la entitatea economică, indiferent de caracterul activităţii lor şi forma de proprietate, cu diferite niveluri de complexitate a contabilităţii.