Problema conținutului muzicii (a ceea ce exprimă arta sonoră) este una fundamentală pentru domeniu, ea constituind subiect de studiu, practic, la toate disciplinele muzicale, atât cele teoretice, cât și cele interăretative. Astfel, disciplina Semantica muzicii tangentează direct cu alte discipline ale programului de studiu : Hermeneutica muzicală, Muzicologia dinamică, Metodologia și etica cercetării etc.