Unitatea de curs Etica și cultura profesională se integrează organic în ansamblul materiilor incluse în pregătirea viitorilor economişti: manageri, conabili, finansiști. Unitatea de curs Etica și cultura profesională defineşte o serie de abordări și teoriile etice normative care se utilizează la organizarea și desfășurarea activităţii de gestiune a afacerii într-o organizație. Programul cursului include studierea aspectelor conceptuale, realitatea și perspectivele eticii în afaceri, avantajele și dezavantajele actualilor economii din punct de vedere etic și a responsabilității manageriale.