Modulul Statistica defineşte o serie de metode și tehnici care se utilizează la cunoașterea și analiza fenomenelor social-economice. Programul cursului include cele mai importante aspecte din teoria statisticii, statistică economică,  aplicații rezolvate în baza datelor Biroului Național de Statistică ale Republicii Moldova, întrebări de evaluare a cunoștințelor și probleme pentru lucrul individual.

Modulul Statistica urmăreşte formarea la stu­denţi a deprinderilor de a raţiona economic, de a interpreta logic infor­ma­ţiile statistice, de a aplica judicios metodele specifice, de a interpreta corect rezultatele aplicării deprinderilor metodice, astfel încât după parcur­gerea cursului să-şi poată însuşi un adevărat instrument de investigare şi cu­noaşte­re a fenomenelor economice şi sociale cu caracter de masă.