Acest curs este destinat, în primul rând, studenților care urmează studiile la specialitățile de Științe economice, iar profesorul studiului şi-a asumat o misiune dificilă la prima vedere, dar necesară: să-i familiarizeze pe viitorii angajați în domeniul economic cu procedeele de obținere a indicatorilor statistici, să-i învețe pe studenții- economiști cum utilizeze datele statistice, care sunt modalităițle de a pune în valoare datele statistice în textele publicate, cum să evite capcanele, care, evident, după cum ne demonstrează şi practica managerială, cu ele se poate confrunta aproape fiecare specialist din domeniul economic.

Precum se ştie, la baza oricărei analize economice  se află un fapt sau mai multe fapte, adică o întâmplare reală, un eveniment, o acțiune sau o suită de acțiuni, un fenomen sau un proces obiectiv, care a avut loc în realitate, reprezintă atomul realității în mişcare, în dezvoltarea sa.

Utilizarea unor fapte incontestabile conferă mesajului transmis credibilitate. Iar cele mai credibile fapte sunt cifrele. Este un adevăr axiomatic, cunoscut de orice specialist în economie, dar, paradoxal, nu fiecare  are capacitatea să le folosească cu pricepere. Nu fiecare angajat din domeniul economic, în momentele când se află în căutarea unor argumente pentru aşi justifica sau fortifica analiza efectuată, apelează, bunăoară, la serviciile Biroului Național de Statistică, unica instituție oficială a statului în domeniul statisticii.