Pedagogia preșcolară realizează pregătirea specialiștilor, educatorilor, oferindule acestora o competență specifică învățămîntului fără de care nu se poate desfășura o activitate instructiv – educativă valoroasă și eficientă.

Activitatea integrată armonizează și  sintetizează informații din diferite domenii, renuntîndu-se la logica lor particulară, cu scopul crearii unui tablou integrativ al realității  cu care copilul întră în contact.