Unitatea de curs „Reglementarea naţională şi internaţională în asigurări” descrie specificul reglementării naţionale şi internaţionale a asigurărilor, fiind pus accentul de identificarea unor corelaţii dintre cadrul normativ aferent Republicii Moldova şi cel din UE sau SUA privind organizarea şi desfăşurarea asigurărilor şi este destinată studenţilor de la ciclul II, studii superioare de master cu frecvenţă la zi.