Unitatea de curs „Bazele funcţionării pieţei de capital” are menirea de a informa şi de a forma profesional studenţii, de a le dezvolta abilităţi de rezolvare şi interpretare a problemelor cu care se confruntă specialistul în domeniul pieţei de capital. Tematica prelegerilor şi a seminarelor pune în discuţie problemele ce ţin de conceptul şi trăsăturile pieţei de capital, perspectivele acestei pieţi pe plan mondial.

Anterior acestei unităţi de curs, pe parcursul studiilor universitare, domenii tangenţiale ating unităţile de curs: „Principiile economiei de piaţă”, „Monedă şi credit”, „Teoria economică”, „Relaţii valutar-financiare internaţionale”.