Activitatea de investiţii are un conţinut complex, întru-cât stă la baza dezvoltării economico-sociale în general, a creşterii capitalului agenţilor economici în special. Investiţiile au un rol hotărâtor în realizarea obiectivelor Strategiei naţionale de dezvoltare pe termen lung, în crearea premiselor unei creşteri economice durabile, îmbunătăţirii nivelului de trai al populaţiei şi dezvoltării întregului organism socio-economic.

Scopul unităţii de curs constă în aprofundarea unor metode, tehnici specifice procesului investiţional, metodele de evaluare a eficienţei economice a investiţiilor. Planificarea investiţiilor este un proces continuu şi dinamic, prin etapizarea resurselor şi realizărilor pentru primii cinci ani, ţinând cont de valorile anterioare şi previzionând global valorile ulterioare