Asigurarea este o modalitate de a compensa pierderile suferite de o persoană fizică sau juridică prin distribuirea acestora între multe persoane (populația de asigurare). Rambursarea pierderilor se face din resursele financiare ale fondului de asigurare, care se află sub jurisdicția organizației de asigurare (asigurător). Nevoia obiectivă de asigurare se datorează faptului că uneori pierderile apar ca urmare a unor factori distructivi care nu sunt deloc sub controlul omului (forțele spontane ale naturii) și nu implică răspunderea civilă a nimănui.