Cursul Limba engleză II este o continuare logică și consecventă a disciplinei de specialitate destinat studenţilor anului I, deţinători ai nivelului A1 de limbă engleză. Disciplina dată este axată pe dezvoltarea competențelor de comunicare orală și scrisă în situații simple si uzuale, care presupun un schimb de informatii legate de cumpărături, zona de locuit, activitatea profesională, prietenii și celebritățile.

Disciplina Limba engleză II se axează pe dezvoltarea abilităţilor comunicative ale studenţilor, ceea ce le va permite să devină mai fluenţi în procesul de comunicare. O atenție deosebită se va acorda mijloacelor de îmbogăţire ale limbajului. Toate acestea vor fi realizate în baza unor texte, adaptate pentru nivelul A2, însoțite de diverse exerciții lexico-gramaticale și de pronunție.

Disciplina în cauză le va permite studenţilor să înțeleagă și să producă la nivel elementar texte coerente și să-și exprime gîndurile în formă scrisă sau orală. Deși este o disciplină introductivă, ea are drept scop înţelegerea mecanismelor de decodare corectă a unui text tematic orientat.