Cursul de ”Matematică inginerească și economică II” se predă în semstrul II și este o disciplină obligatorie pentru specialitatea “Inginerie și management (în transport auto)” şi „Tehnologia produselor alimentare”. Acest curs servește drept fundament pentru disciplinile de specialitate: fizica, științe tehnice și economice.

Scopul cursului ”Matematică inginerească și economică II” este de a însuşi metodele de rezolvare a problemelor specifice, dezvoltarea deprinderilor de a obţine rezultate de calcul cât mai apropiate de situaţia reală, ceea ce contribuie la dezvoltarea viitorilor specialiști din domeniul ingineriei.


Cursul electronic Tehnologii informaţionale este un curs obligatoriu la toate specia­li­tă­ţile neinformatice din cadrul facultăţilor USARB, având drept scop formarea de abilităţi şi competenţe în utilizarea calculatorului.

Disciplina Tehnologii informaţionale include două compartimente:

– concepte de bază ale tehnologiei informaţiei şi sistemului de calcul;

–    tehnologii informaţionale aplicate.

La rândul său, compartimentul Tehnologii informaţionale aplicate constă din cinci unități de învățare practice:

  1. Sisteme de operare;
  2. Utilizarea reţelelor de calculatoare și a serviciilor electronice on-line;
  3. Procesarea documentelor;
  4. Procesarea tabelelor;
  5. Procesarea prezentărilor.

Se vor studia elemente din calculul diferențial și integral al funcțiilor de una și mai multe variabile reale.