Cursul electronic Tehnologii informaţionale este un curs obligatoriu la toate specia­li­tă­ţile neinformatice din cadrul facultăţilor USARB, având drept scop formarea de abilităţi şi competenţe în utilizarea calculatorului.

Disciplina Tehnologii informaţionale include două compartimente:

– concepte de bază ale tehnologiei informaţiei şi sistemului de calcul;

–    tehnologii informaţionale aplicate.

La rândul său, compartimentul Tehnologii informaţionale aplicate constă din cinci unități de învățare practice:

  1. Sisteme de operare;
  2. Utilizarea reţelelor de calculatoare și a serviciilor electronice on-line;
  3. Procesarea documentelor;
  4. Procesarea tabelelor;
  5. Procesarea prezentărilor.

Se vor studia elemente din calculul diferențial și integral al funcțiilor de una și mai multe variabile reale.