Unitatea de curs „Drept financiar şi fiscal” îşi propune formarea gândirii juridice la studenţi, determinarea acţiunii lor în concordanţă cu mecanismele şi legislaţia din domeniul financiar şi fiscal, precum şi pregătirea studenţilor într-un segment profesional de interes. Domeniul finanţelor publice şi fiscalităţii, în condiţiile economiei de piaţă, constituie un domeniu a cărui valorificare oferă premise pentru conturarea unui orizont cognitiv complex şi delimitarea unor posibilităţi de edificare cu succes a carierei de jurist şi de afirmare plenară a studenţilor.


Unitatea de curs „Drept financiar şi fiscal” îşi propune formarea gândirii juridice la studenţi, determinarea acţiunii lor în concordanţă cu mecanismele şi legislaţia din domeniul financiar şi fiscal, precum şi pregătirea studenţilor într-un segment profesional de interes. Domeniul finanţelor publice şi fiscalităţii, în condiţiile economiei de piaţă, constituie un domeniu a cărui valorificare oferă premise pentru conturarea unui orizont cognitiv complex şi delimitarea unor posibilităţi de edificare cu succes a carierei de jurist şi de afirmare plenară a studenţilor.


Unitatea de curs Tehnici de elaborare a documentelor administrative  defineşte elaborarea şi gestionarea documentelor în instituţii publice. Programul cursului include studierea sistemului clasic şi electronic  al gestionării documentelor în organele administraţiei publice centrale de specialitate şi ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova.  Este dezvăluit conceptul sistemului unificat de documentaţie organizatorică şi de dispoziţie,  reguli de întocmire a documentelor, cerinţe actuale faţă de corespondenţă oficială  etc.