Unitatea de curs Managementul serviciilor publice defineşte concepte de bază, sistemul şi caracteristicile generale ale serviciilor publice. Programul cursului include studierea fundamentelor teoretice ale managementului serviciilor publice, tipuri de relaţii în servicii publice, serviciile publice centrale şi locale, serviciile publice oferite de organizaţiile neguvernamentale.  Sunt prezentate modalităţi de gestiune şi funcţiile de bază ale managementului  serviciilor publice.

Unitatea de curs Tehnici de elaborare a documentelor administrative  defineşte elaborarea şi gestionarea documentelor în instituţii publice. Programul cursului include studierea sistemului clasic şi electronic  al gestionării documentelor în organele administraţiei publice centrale de specialitate şi ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova.  Este dezvăluit conceptul sistemului unificat de documentaţie organizatorică şi de dispoziţie,  reguli de întocmire a documentelor, cerinţe actuale faţă de corespondenţă oficială  etc.

Unitatea de curs E-service în Administraţia Publică  defineşte concepte de servicii publice electronice, organizarea şi gestiunea serviciilor publice electronice în Administraţia Publică. Programul cursului include studierea cadrului legislativ şi organizaţional ce reglementează serviciile publice electronice. Este dezvăluit conceptul e-service, prezentată tipologia serviciilor şi utilităţilor prestate electronic, misiunea, scopul şi obiectivele Centrului de Informare şi prestări servicii  etc.