Introducere

Un website, sau un site web, este o colectie publica sau privata de documente HTML (HyperText Markup Language), care formeaza un tot unitar, coerent.

Un site web este format din documente HTML, numite si pagini web, care pot contine texte, imagini, clipuri video sau audio, animatii etc.

Un site web este gazduit pe cel putin un server web (un sistem informatic - calculator - dedicat serviciilor web, avand anumite caracteristici tehnice).

Un site web este accesibil prin intermediul unei retele, precum reteaua Internet, prin intermediul unei adrese web sau URL (Uniform Resource Locator). Totalitatea paginilor web publice pe reteaua Internet formeaza World Wide Web (WWW).

De obicei, un site web este accesat prin intermediul unei pagini web speciale, numita si homepage (pagina “acasa”, sau pagina de index), de obicei avand adresa web cel mai simplu de retinut, si anume, chiar numele site-ului web (ex. http://www.websiteuri.ro)
Restul paginilor web ale site-ului web sunt structurate intr-o forma ierarhica pentru a permite vizitatorilor sa-si poata forma o imagine asupra structurii de pagini din care este format website-ul. Cu acest scop, de a crea o imagine cat mai exacta asupra struturii website-ului, se creaza o pagina speciala care contine harta site-ului web (denumita si sitemap), cu ajutorul careia, vizitatorul se poate orienta mai rapid printre paginile website-ului.

Un site web este scris in limbajul HTML si este accesat prin intermediul unei aplicatii software, cunoscuta si sub numele de browser web. Exemple de browser-e web: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari etc. Exista o multitudine de browser-e web, insa cele mai des utilizate (insumand 99% din utilizatorii de Internet) sunt primele trei mentionate anterior. Felul in care limbajul HTML este interpretat si afisat pe ecran poate diferi de la un browser web la altul. Pentru ca o pagina web sa fie afisata identic, indiferent de faptul ca este vizualizata de un utilizator care foloseste Internet Explorer sau alt browser web, se face asa-numita verificare cross-browser, prin care se aplica mici artificii ale limbajului HTML pentru ca pagina sa arate identic in toate browser-ele (majore). Echipa websiteuri.ro practica acest tip de verificare cross-browser.

На этом курсе вы познакомитесь с таким понятием как "Система счисления", узнаете какие бывают системы, какие операции можно выполнять в различных системах а также узнаете области применения этих систем.

 

Здравствуйте! В этом  курсе я постараюсь собрать все свои уроки игры на гитаре для начинающих. По ним Вы сможете научиться играть с нуля, даже если совсем ничего не умеете.Nespecialiștii afirmă că Matematica este o știință "uscata", iar matematicienii sunt, de regulă, oameni ursuzi, serioși și fără simțul umorului. Prin prezenta pagina vă aduc o serie de contraexemple și vă amintesc că fiecare gluma conține o doză de adevar..............

Distrați-vă și zâmbiți cu poftă și gândind...


Conţinutul problemelor propuse spre rezolvare va conduce elevii prin lumea basmelor, şi, mai ales, prin situaţii reale din viaţa de zi cu zi, care ridică o mulţime de probleme, cărora, trebuie să le găsim rapid soluţia cea mai bună. Un antrenament matematic îi pregăteşte pe elevi în acest sens. Caracterul atractiv şi distractiv al materialului are ca scop stimularea plăcerii şi a interesului pentru această ştiinţă legată de viaţă – matematica. Viaţa este ca un labirint, ne pune de multe ori în situaţia de a calcula rapid, fie preţul unor cumpărături, fie numărul de participanţi la o întrecere sau alta. Pentru aceasta trebuie să ne folosim de cunoştinţele matematice care ne uşurează calculul. Această disciplină ne ajută să gîndim, să alegem calea corectă dintre toate aleele încurcate ale labirintului cotidian.

În matematică, numerele naturale sunt numerele întregi strict pozitive (1, 2, 3, …). În alte contexte, de exemplu în teoria mulțimilor sau în teoria grupurilor, 0 este primul număr natural. Mulțimea tuturor numerelor naturale se notează de obicei cu N (N îngroșat) sau ℕ .
ℕ ⊆ ℤ ⊆ ℚ ⊆ ℝ ⊆ ℂ

    N - numere naturale
    Z  - întregi
    Q - raționale
    R - reale
    C  - complexe

Numerele naturale au două întrebuințări importante: sunt folosite pentru numărare ('sunt 3 mere pe masă') și pentru aranjarea în ordine a unei colecții de obiecte ('obiectul numărul 1', 'obiectul numărul 2', etc).

Disciplina care studiază proprietățile numerelor naturale cu privire la divizibilitate este teoria numerelor. Disciplina care studiază probleme precum numărarea se numește combinatorică..
  Numerele naturale își au originea în cuvintele folosite pentru a număra obiecte, începând cu numărul unu.

Primul pas important pentru abstractizare a fost folosirea numeralelor pentru reprezentarea numerelor. Acest lucru a dus la dezvoltarea unor sisteme de înregistrare a numerelor mari. De exemplu, babilonienii dezvoltaseră un sistem puternic bazat pe numerele de la 1 la 10. În Egiptul Antic există un sistem de numere cu hieroglife diferite pentru 1, 10 și toate puterile lui 10 până la un milion.

Unităţi de măsură

Pentru ca toată lumea să folosească aceleaşi denumiri pentru aceleaşi mărimi, există un sistem, numit SI (Sistem Internaţional), care precizează în ce se măsoară fiecare mărime a unui obiect sau fenomen.

Lungimea se măsoară în metri.
(aria se măsoară în metri pătraţi, volumul se măsoară în metri cubi)

Masa se măsoară în kilograme.

Sistemul Internaţional impune ca metrul din fiecare ţară să fie la fel de lung iar kilogramul să fie la fel de greu. Întotdeauna există şi un Nea Gică contra : Statele Unite ale Americii au alt sistem de măsură (la ei, lungimea se măsoară în inchi iar masa se măsoară in pounds). “Pound” se notează prescurtat “lb” (cu “l” de la “P” si “b” de la “d”). Chiar dacă sistemul lor este învechit şi dificil, americanii ţin cu dinţii de el. Având în vedere că un pound este cam jumătate de kilogram, preţurile la americani sunt de două ori mai mici decât dacă s-ar măsura în kilograme.

Pentru cei care ştiu engleză, există un site care ştie să transforme unităţi de măsură standard în unităţi nestandard şi invers.
http://www.onlineconversion.com/

Unitati de lungime

1 tol=25.4 mm
1 picior=12 toli = 0.3048 m

 
1 iard=3 picioare = 0.924399 m
1 mila terestra=1760 iarzi = 1609.344 m
1 mila marina=1853 m
1 leghe=4 452 m
1 leghe marina=5 555.55 m
1 picior roman=0.296 m

Unitati de suprafata

1 ha (hectar)=1 hm2 = 10 000 m2
1 pogon=5 011.7891 m2
1 acru=4 849 iarzi patrati = 0.4047 ha
1 mila patrata=640 acri = 258.97 ha

Unitati de volum

1 tol cubic=16.387 cm3
1 l (litru)=1 000 cm3 = 1 dm3
1 galon=4 549 litri
1 baril=36 galoane = 163.656 litri

Unitati de masa

1 kg=1 000 g (grame)
1 q (quintal)=100 kg
1 t (tona)=1 000 kg = 10 q
1 uncie=16 drahme = 28.35 g
1 fund=16 uncii = 435.592 g
Alte unitati de masura
1 rad/s=9.5493 rot/min
1 rot/min=0.1947 rad/s

         Prin rezolvarea problemelor se asigură legătura instruirii cu viața, legăturile interdisciplinare, priceperea de a putea aplica efectiv cunoștințele căpătate în viață, la rezolvarea diferitor probleme ce vor apărea în activitatea practică.
        Metodele aritmetice speciale (particulare) sunt mai variate decât metodele fundamentale (generale) și diferă de la o categorie la alta, adaptându-se acestora. 
        Este unanim recunoscut faptul că rezolvarea problemelor de aritmetică conduce la dezvoltarea gândirii, imaginației, atenției și a spiritului de observație ale elevilor. În același timp rezolarea problemeor cât mai variate asigură consolidarea deprinderilor de calcul și utilizarea acestora în practică.


    В курсе «Динамические структуры данных» рассматриваются наиболее распространенные структуры данных, такие как стеки, очереди, линейные списки со связями. 

    Методически важная задача этого курса – показать, как алгоритмы и используемые в них структуры данных влияют на эффективность создаваемых программ.


      Данный курс описывает структуры данных, над которыми выполняются алгоритмические действия. Изучение основополагающих структур данных помогает создавать эффективные алгоритмы обработки реальных данных, облегчает понимание и анализ этих алгоритмов, а также их реализацию в виде программ на языках программирования.В теме «Структурированные типы данных» рассматриваются наиболее распространенные структуры данных, такие как одномерные и двумерные массивы, множества, записи, файлы.


Problema textuala este situație reală sau modelată, descrisă verbal, soluționarea căreia necesita implicarea cunoştinţelor matematice cu cerinţa de a determina o caracteristică numerică a acestei situaţii, de a determina prezenţa sau lipsa unor relaţii (matematice) între componentele ei, determinarea tipului acestei relaţii sau determinarea unei succesiuni de operaţii matematice.

In acest curs vom studia asa importante metode aritmetice de rezolvare a problemelor textuale ca: metoda figurativă sau grafica, metoda comparației, metoda falsei ipoteze, metoda mersului invers, metoda reducerii la unitate, regula de trei simplă sau compusă.


Попытка систематизировать знания о веб-разработке и познакомиться с сопутствующими технологиями. Разобраться, что необходимо знать и куда можно двигаться. В процессе ознакомления мы рассмотрим HTML, CSS, DNS, хостинг, виды веб-разработки — Frontend и Backend, и разберем другие вопросы, которые появляются у начинающего разработчика.