În matematică, numerele naturale sunt numerele întregi strict pozitive (1, 2, 3, …). În alte contexte, de exemplu în teoria mulțimilor sau în teoria grupurilor, 0 este primul număr natural. Mulțimea tuturor numerelor naturale se notează de obicei cu N (N îngroșat) sau ℕ .
ℕ ⊆ ℤ ⊆ ℚ ⊆ ℝ ⊆ ℂ

    N - numere naturale
    Z  - întregi
    Q - raționale
    R - reale
    C  - complexe

Numerele naturale au două întrebuințări importante: sunt folosite pentru numărare ('sunt 3 mere pe masă') și pentru aranjarea în ordine a unei colecții de obiecte ('obiectul numărul 1', 'obiectul numărul 2', etc).

Disciplina care studiază proprietățile numerelor naturale cu privire la divizibilitate este teoria numerelor. Disciplina care studiază probleme precum numărarea se numește combinatorică..
  Numerele naturale își au originea în cuvintele folosite pentru a număra obiecte, începând cu numărul unu.

Primul pas important pentru abstractizare a fost folosirea numeralelor pentru reprezentarea numerelor. Acest lucru a dus la dezvoltarea unor sisteme de înregistrare a numerelor mari. De exemplu, babilonienii dezvoltaseră un sistem puternic bazat pe numerele de la 1 la 10. În Egiptul Antic există un sistem de numere cu hieroglife diferite pentru 1, 10 și toate puterile lui 10 până la un milion.

         Prin rezolvarea problemelor se asigură legătura instruirii cu viața, legăturile interdisciplinare, priceperea de a putea aplica efectiv cunoștințele căpătate în viață, la rezolvarea diferitor probleme ce vor apărea în activitatea practică.
        Metodele aritmetice speciale (particulare) sunt mai variate decât metodele fundamentale (generale) și diferă de la o categorie la alta, adaptându-se acestora. 
        Este unanim recunoscut faptul că rezolvarea problemelor de aritmetică conduce la dezvoltarea gândirii, imaginației, atenției și a spiritului de observație ale elevilor. În același timp rezolarea problemeor cât mai variate asigură consolidarea deprinderilor de calcul și utilizarea acestora în practică.


    В курсе «Динамические структуры данных» рассматриваются наиболее распространенные структуры данных, такие как стеки, очереди, линейные списки со связями. 

    Методически важная задача этого курса – показать, как алгоритмы и используемые в них структуры данных влияют на эффективность создаваемых программ.


      Данный курс описывает структуры данных, над которыми выполняются алгоритмические действия. Изучение основополагающих структур данных помогает создавать эффективные алгоритмы обработки реальных данных, облегчает понимание и анализ этих алгоритмов, а также их реализацию в виде программ на языках программирования.В теме «Структурированные типы данных» рассматриваются наиболее распространенные структуры данных, такие как одномерные и двумерные массивы, множества, записи, файлы.


Problema textuala este situație reală sau modelată, descrisă verbal, soluționarea căreia necesita implicarea cunoştinţelor matematice cu cerinţa de a determina o caracteristică numerică a acestei situaţii, de a determina prezenţa sau lipsa unor relaţii (matematice) între componentele ei, determinarea tipului acestei relaţii sau determinarea unei succesiuni de operaţii matematice.

In acest curs vom studia asa importante metode aritmetice de rezolvare a problemelor textuale ca: metoda figurativă sau grafica, metoda comparației, metoda falsei ipoteze, metoda mersului invers, metoda reducerii la unitate, regula de trei simplă sau compusă.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin lobortis augue sit amet velit molestie porta. Nam finibus neque nec laoreet lobortis. Nulla sed odio a justo hendrerit tincidunt. Proin laoreet ac massa eget feugiat. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Cras pellentesque justo sit amet nibh consectetur vestibulum. Nunc sagittis erat sed lectus bibendum congue ac commodo ligula. Proin orci dolor, varius sed vehicula quis, pharetra et mauris. Aliquam elit nibh, hendrerit vel pharetra id, blandit et velit. Etiam risus nisl, imperdiet nec vulputate nec, porta in eros. Donec id quam sed massa lacinia vehicula. Quisque vitae nulla purus. Nunc bibendum at ipsum vel pharetra. Nam sed viverra libero.