1. You are a relatively young member of the teaching staff. The head of the Department asked you to teach a new discipline. You are intending to elaborate a course of a high quality, applying student-oriented didactic strategies, using informational and communication technologies.  The course you have joined “Design of the Student-oriented Learning Process” will develop the competencies necessary for designing such a course.
  2. You are an experienced member of the teaching staff. You want to re-design the courses you already teach, and to propose a new optional course, in which you are intending to use student-centered didactic strategies, and to plan these strategies in an informative environment. The course you have joined “Design of the Student-oriented Learning Process” will allow you to continue your professional didactic development, and to form the competencies necessary for designing such a course.
  1. Sunteţi un cadru didactic universitar relativ tânăr. Şeful de catedră v-a propus pentru prima dată să predaţi o disciplină nouă. Doriţi să planificaţi un curs de calitate, să aplicaţi strategii didactice centrate pe student şi să utilizaţi în activitatea didactică tehnologiile informaţionale şi de comunicaţie. Cursul la care v-aţi înscris „Design-ul procesului de învăţare bazat pe abordarea centrată pe student”, va permite de a dezvolta competenţele necesare pentru proiectarea unui asemenea curs.
  2. Sunteţi un cadru didactic universitar experimentat. Doriţi să refaceţi cursurile predate, eventual să propuneţi un curs opţional nou în care intenţionaţi să proiectaţi strategii didactice centrate pe student şi să realizaţi aceste strategii în medii informatizate. Cursul la care v-aţi înscris „Design-ul procesului de învăţare bazat pe abordarea centrată pe student”, va permite să completaţi formarea Dvs. didactică şi să dezvoltaţi competenţele necesare pentru proiectarea unui asemenea curs