Cursul “Designul și machetarea paginilor Web”  se predă în anul I, semestrul I  și este o unitate de curs de specialitate în cadrul programului de master Programare Web.

Cursul “Designul și machetarea paginilor Web” pregătește viitorii specialiști în Web în domeniul de design. Studenții vor cunoaște principiile Web designului, cu teoria culorilor, cu elemente de tipografică, cu reguli de machetare.

Problemele abordate în cadrul acestui curs constituie o componentă necesară în instruirea unui viitor programator Web.

Noțiuni generale despre sistemele de control a versiunilor. 

Git. Instalare. Comenzile de bază.

În cadrul cursului se studiază aspectele legate de securitatea informațiilor în sistemele electronice de plată: principiile de bază și tehnologiile care stau la baza sistemelor moderne de comerț electronic, inclusiv metodele de asigurare a securității tranzacțiilor.

Subiectul analizat este atât sistemele și tehnologiile existente, cât și sistemele proiectate bazate pe tehnologii inovatoare. Se analizează structura sistemelor de plăți electronice existente, tipurile de mijloace electronice de plată, inclusiv implementarea tehnică a acestora. Se analizează metodele și mijloacele de bază de protejare a informațiilor în sistemele și rețelele informatice,  implementarea sistemelor electronice de plată bazate pe cardurile de plată electronică și bancare electronice. Se acordă atenție procesului de integrare a sistemelor de plată și a problemelor de securitate care rezultă dintr-o astfel de combinație.