erasmuserasmus

Cursul “Optimizarea sunetului și imaginilor” se predă în anul I, semestrul I și este o unitate de curs de specialitate în cadrul programului de master Programare Web. Cursul “Optimizarea sunetului și imaginilor” conține informații despre clasificarea semnalelor, clasificarea sistemelor de prelucrare a informaţiei, transformarea semnalelor electrice analogice în cod binar, stocarea și prelucrarea sunetului, caracteristicele imaginilor rastru și vector, redactarea numerică a imaginilor, instrumente de redactare structurală, schimbarea diapazonului dinamic, corectarea culorilor, pregătirea imaginelor pentru editare, codificarea și compresia informației. Problemele abordate în cadrul acestui curs constituie o componentă necesară în instruirea unui viitor ingineri programator.

În cadrul acestui curs se vor aborda conceptele ce țin de securitatea informației, gestiunea securității informației,  riscurile, vulnerabilitățile, modalități de asigurare a securității informației. Cursul este orienat spre înțelegerea, oragnizarea  și asigurarea securității informațiilor plecând de la terminologie, analiza riscurilor, identificarea măsurilor de asigurare a protecției și securității în medii din ce în ce mai dinamice și vulnerabileauditul și terminând cu certificarea sistemului de managemnt al securității informației conform familiei de standarde ISO/IEC 27k.

Cursul de securitate a informației întreprinderii este unul obligator la alegere în semestrul I, anul I la specializările Administrarea bazelor de date și Tehnologii Web/Programarea Web.

În mediul IT de astăzi, riscurile și amenințările pentru o companie pot veni de oriunde, interne (angajați nemulțumiți, vânzători, contractori) sau externi (crimă organizată, concurenți, protestatari, state-națiune).

Este esențial să identificați activele digitale, amenințările la adresa acestor active și controalele pe care le-ați protejat confidențialitatea, disponibilitatea și integritatea acestor active

Cursul este la alegere în semestrul III, anul II, specializarea Programarea Web/Administrarea bazelor de date și tehnologii Web. Numărul de ore contact direct - 40.

Auditul de securitate IT este o solutie din ce in ce mai importanta pentru companiile si organizatiile zilelor noastre. Auditul de securitate IT are ca scop determinarea tuturor vulnerabilitatilor sistemului informatic. Rezultatul acestei actiuni este evaluarea obiectiva a necesitatilor sistemului informatic al companiei precum si sugerarea unei solutii viabile pentru eliminarea vulnerabilitatilor sale.

Cursul “Designul și machetarea paginilor Web”  se predă în anul I, semestrul I  și este o unitate de curs de specialitate în cadrul programului de master Programare Web.

Cursul “Designul și machetarea paginilor Web” pregătește viitorii specialiști în Web în domeniul de design. Studenții vor cunoaște principiile Web designului, cu teoria culorilor, cu elemente de tipografică, cu reguli de machetare.

Problemele abordate în cadrul acestui curs constituie o componentă necesară în instruirea unui viitor programator Web.

Noțiuni generale despre sistemele de control a versiunilor. 

Git. Instalare. Comenzile de bază.

În cadrul cursului se studiază aspectele legate de securitatea informațiilor în sistemele electronice de plată: principiile de bază și tehnologiile care stau la baza sistemelor moderne de comerț electronic, inclusiv metodele de asigurare a securității tranzacțiilor.

Subiectul analizat este atât sistemele și tehnologiile existente, cât și sistemele proiectate bazate pe tehnologii inovatoare. Se analizează structura sistemelor de plăți electronice existente, tipurile de mijloace electronice de plată, inclusiv implementarea tehnică a acestora. Se analizează metodele și mijloacele de bază de protejare a informațiilor în sistemele și rețelele informatice,  implementarea sistemelor electronice de plată bazate pe cardurile de plată electronică și bancare electronice. Se acordă atenție procesului de integrare a sistemelor de plată și a problemelor de securitate care rezultă dintr-o astfel de combinație.