Studierea unității de curs Fiziologia umană oferă posibilitate studentului de a cunoaşte totalitatea proceselor fiziologice ce se petrec la nivel de organism viu. Disciplina de studiu răspunde unei comenzi sociale ferme pentru formarea la studenţi a cunoştinţelor de bază în ceea ce priveşte fiziologia normală şi patologică a organelor şi a sistemelor de organe, care întreţin viaţa.