Unitate de curs Bazele investigaţiilor ştiinţifice este destinată să familiarizeze studenţii cu efectuarea unei cercetări ştiinţifice începând cu o teză de an şi terminând cu teza de licenţă. Acest curs are valoare aplicativă. In structura sa cursul conţine elemente de bază ce ajută studentului să implementeze cu succes o lucrare ştiinţifică.