Hidrologia este știința care se ocupă cu studiul apelor de suprafață și de sub suprafața a Pământului: cu formarea, circulația și distribuția lor în timp și spațiu, cu proprietățile lor fizice, chimice și biologice, precum și cu interacțiunea lor cu mediul, inclusiv relația cu lumea vie (International Glosary of Hydrology, 1992, UNESCO, OMM).